Indeksi cen življenjskih potrebščin po klasifikaciji ECOICOP, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE

Št. vrednosti 409 od tega izbranih

Išči

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 244 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 8 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko cen
Klavdija Škerlak, + 386 1 234 05 10,klavdija.skerlak@gov.si,
Tatjana Brvar, + 386 1 234 07 26,tatjana.brvar@gov.si,
Enota
indeks, %
Bazno obdobje
2015
Vir
Statistični urad RS
ID tabele
0400600
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Zaradi ukrepov, ki veljajo na območju Republike Slovenije za omejitev epidemije koronavirusa (COVID-19), se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov.
V aprilu 2020 smo tako drobnoprodajne cene neživilskih izdelkov in storitev v večji meri zbrali po telefonu in prek spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev.
Kjer cen ni bilo mogoče zbrati oz. se storitve niso izvajale, smo podatke uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno.
Pri izdelkih, ki so še vedno v prodaji, a vseh cen nismo uspeli zbrati, smo manjkajoče cene nadomestili s povprečno spremembo zbranih cen izdelkov znotraj agregata ali najbližjega višjega agregata.
Za izdelke in storitve, ki trenutno niso na voljo, smo upoštevali spremembo cen najbližjega višjega agregata.
V primerih, ko obstaja velika verjetnost, da bodo cene enake, ko bodo izdelki in storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno.
Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (potniški zračni prevoz, počitniški paketi, nastanitvene storitve), pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta.
Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 22,7 % celotnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin in 18,3 % indeksa cen življenjskih potrebščin.
Pregled podskupin z manj zanesljivimi indeksi ter informacijo o uporabljeni metodi vstavljanja podatkov se nahaja tukaj.
Podatke iz podatkovnih baz trgovcev še naprej redno tedensko pridobivamo, zato so bili indeksi v skupinah hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pijače in tobak izračunani na enak način in so enake kakovosti kot v mesecih pred epidemijo.
Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu. Povezava se nahaja pod opombami.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE
Življenjske potrebščine so razdeljene po klasifikaciji ECOICOP (European Classification of Individual Consumption According to Purpose). To je evropska klasifikacija individualne potrošnje po namenu, razdeljena v 12 glavnih oddelkov, s pripadajočimi skupinami, razredi in podrazredi.
MESEC
Z letom 2015 smo indekse verižno povezali preko nove indeksne baze t.j. povprečje leta 2015 (povprečje 2015=100).
Vsi indeksi so sedaj izvedeni in izračunani preko povprečja 2015.
ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE
..Blago dnevne porabe
Blago dnevne rabe so proizvodi, katerih rok uporabnosti je zelo kratek, običajno največ eno leto (npr. hrana, pijače).
..Poltrajno blago
Poltrajno blago so proizvodi, katerih predvidena življenjska doba je približno eno leto in katerih vrednost ni velika (npr. obleka in obutev).
..Trajno blago
Trajno blago so proizvodi z daljšo življenjsko dobo, obenem pa je tudi njihova vrednost večja (npr. pohištvo, prometna sredstva).
Hrana, pijače in tobak
Vključuje oddelka 01 Hrana in brezalkoholne pijače ter 02 Alkoholne pijače in tobak.
Sezonski proizvodi
Sezonski proizvodi so izdelki in storitve, ki jih v nekaterih obdobjih v značilnem letnem cikličnem vzorcu ni mogoče kupiti ali se kupujejo v majhnih ali zanemarljivih količinah.
Goriva in energija
Vključuje skupino 04.5 Električna energija, plin in druga goriva ter razred 07.2.2 Goriva in maziva za osebna vozila.
Dejanske najemnine in storitve za vzdrževanje in popravilo stanovanja
Vključuje skupino 04.1 Dejanske najemnine za stanovanja in razred 04.3.2 Storitve za vzdrževanje in popravilo stanovanja.
MERITVE
Struktura (%)
Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.