Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stavbe, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

INVESTITOR

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

KLASIFIKACIJA VRST OBJEKTOV [CC-SI]

Skupaj: 34 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 137 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število, m2, m3
Naslednja objava
19. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za 2024 so začasni.
Od leta 2015 spremljamo tudi izdana gradbena dovoljenja za nestanovanjske stavbe, ki se uvrščajo med nezahtevne objekte. Podatki do vključno leta 2015 so objavljeni po datumu izdaje gradbenega dovoljenja, podatki od leta 2016 naprej pa po datumu pravnomočnosti.
Gradbena dovoljenja, ki jih je izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, niso zajeta.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Prostornina stavb [m3]
Od leta 2015 spremljamo tudi izdana gradbena dovoljenja za nestanovanjske stavbe, ki se uvrščajo med nezahtevne objekte. Za te stavbe ni podatka o prostornini stavbe.