Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno, na debelo in z motornimi vozili ter od popravil le-teh (mesec / povprečje leta 2021) po dejavnostih (SKD 2008), originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 290 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
26. 04. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za zadnjih 9 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Podatek, ki je bil objavljen desetič, postane končni podatek.
Z objavo za januar 2024 smo prešli na novo bazno leto 2021 in novo enoto opazovanja – enoto istovrstne dejavnosti (angl. KAU – kind of activity unit). Podatki so bili revidirani do vključno januarja 2021 in so objavljeni na ravni nove opazovane enote. Podatki pred tem obdobjem se od njih razlikujejo in so objavljeni na ravni podjetja.
Z objavo za februar 2024 so se podatki za obdobje pred 2021 preračunali na povprečje baznega leta 2021 na ravni podjetja. To je bilo potrebno zaradi uskladitve s priporočili Eurostata. Predhodno objavljeni podatki so se nanašali na povprečje baznega leta 2021 na ravni enote istovrstne dejavnosti (KAU). Podatki od 2021 naprej se še vedno nanašajo na slednjo raven.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov.
INDEKS
Nominalni indeks
Vpliv rasti cen ni izločen.
Realni indeks
Za izločitev vpliva rasti cen uporabljamo indekse cen življenjskih potrebščin, indekse uvoznih cen in indekse cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih.
VRSTA PODATKA
Originalni podatki
Vplivi sezone in koledarja niso izločeni.
Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja
Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja
Podatki z izločenimi vplivi koledarja
Podatki z izločenimi vplivi koledarja