Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen življenjskih potrebščin po klasifikaciji ECOICOP, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE

Skupaj: 411 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 293 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks, %
Naslednja objava
5. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE
Življenjske potrebščine so razdeljene po klasifikaciji ECOICOP, ki je evropska klasifikacija individualne potrošnje po namenu, razdeljena v 12 glavnih oddelkov, s pripadajočimi skupinami, razredi in podrazredi.
MESEC
Z letom 2015 smo indekse verižno povezali preko nove indeksne baze t.j. povprečje leta 2015 (povprečje 2015=100).
Vsi indeksi so sedaj izvedeni in izračunani preko povprečja 2015.
MESEC
2020M04
Objavljeni indeksi so zaradi epidemije koronavirusa v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
2020M05
Objavljeni indeksi so zaradi epidemije koronavirusa v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
2020M06
Objavljeni indeksi so zaradi epidemije koronavirusa v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
2020M11
Objavljeni indeksi so zaradi epidemije koronavirusa v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
2020M12
Objavljeni indeksi so zaradi epidemije koronavirusa v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
2021M01
Objavljeni indeksi so zaradi epidemije koronavirusa v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
2021M02
Objavljeni indeksi so zaradi epidemije koronavirusa v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
2021M03
Objavljeni indeksi so zaradi epidemije koronavirusa v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
2021M04
Objavljeni indeksi so zaradi epidemije koronavirusa v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE
..Blago dnevne porabe
Blago dnevne rabe so proizvodi, katerih rok uporabnosti je zelo kratek, običajno največ eno leto (npr. hrana, pijače).
..Poltrajno blago
Poltrajno blago so proizvodi, katerih predvidena življenjska doba je približno eno leto in katerih vrednost ni velika (npr. obleka in obutev).
..Trajno blago
Trajno blago so proizvodi z daljšo življenjsko dobo, obenem pa je tudi njihova vrednost večja (npr. pohištvo, prometna sredstva).
Hrana, pijače in tobak
Vključuje oddelka 01 Hrana in brezalkoholne pijače ter 02 Alkoholne pijače in tobak.
Sezonski proizvodi
Sezonski proizvodi so izdelki in storitve, ki jih v nekaterih obdobjih v značilnem letnem cikličnem vzorcu ni mogoče kupiti ali se kupujejo v majhnih ali zanemarljivih količinah.
Goriva in energija
Vključuje skupino 04.5 Električna energija, plin in druga goriva ter razred 07.2.2 Goriva in maziva za osebna vozila.
Dejanske najemnine in storitve za vzdrževanje in popravilo stanovanja
Vključuje skupino 04.1 Dejanske najemnine za stanovanja in razred 04.3.2 Storitve za vzdrževanje in popravilo stanovanja.
MERITVE
Struktura (%)
Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.