Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Energetski kazalniki, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
17. 05. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 toe, %, toe/mio EUR 2010, MWh/mio EUR 2010, toe/preb., kWh/preb., t/toe
Vir
Statistični urad republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Skladno z revizijo energetskih statistik, ki smo jo na Statističnem uradu začeli izvajati v 2020, smo revidirali energetske kazalnike od leta 2000 dalje. Revidirana je bila tudi celotna časovna vrsta podatkov o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije. Po opravljeni reviziji se je najbolj spremenila vrednost podatkov, ki se nanašajo na prva leta od začetka spremljanja tega kazalnika (od 2004 do 2008), kar je posledica izboljšanja kakovosti podatkov o rabi obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in vključitve novih podatkovnih virov za obdobje 2000–2008.
Podatki za 2020 so začasni. Končni podatki o letni energetski statistiki za leto 2020 bodo objavljeni 6. 10. 2021.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KAZALNIK
OVE ogrevanje in hlajenje (%)
Revidirali smo celotno časovno vrsto podatkov o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije. Po opravljeni reviziji se je najbolj spremenila vrednost podatkov, ki se nanašajo na prva leta od začetka spremljanja tega kazalnika (od 2004 do 2008), kar je posledica izboljšanja kakovosti podatkov o rabi obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in vključitve novih podatkovnih virov za obdobje 2000–2008.
OVE električna energija (%)
Revidirali smo celotno časovno vrsto podatkov o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije. Po opravljeni reviziji se je najbolj spremenila vrednost podatkov, ki se nanašajo na prva leta od začetka spremljanja tega kazalnika (od 2004 do 2008), kar je posledica izboljšanja kakovosti podatkov o rabi obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in vključitve novih podatkovnih virov za obdobje 2000–2008.
OVE transport (%)
Revidirali smo celotno časovno vrsto podatkov o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije. Po opravljeni reviziji se je najbolj spremenila vrednost podatkov, ki se nanašajo na prva leta od začetka spremljanja tega kazalnika (od 2004 do 2008), kar je posledica izboljšanja kakovosti podatkov o rabi obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in vključitve novih podatkovnih virov za obdobje 2000–2008.
OVE skupni delež (%)
Revidirali smo celotno časovno vrsto podatkov o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije. Po opravljeni reviziji se je najbolj spremenila vrednost podatkov, ki se nanašajo na prva leta od začetka spremljanja tega kazalnika (od 2004 do 2008), kar je posledica izboljšanja kakovosti podatkov o rabi obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in vključitve novih podatkovnih virov za obdobje 2000–2008.