Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Energetski kazalniki, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 11. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 toe, %, toe/mio EUR 2010, MWh/mio EUR 2010, toe/preb., kWh/preb., t/toe
Naslednja objava
6. 10. 2023
Vir
Statistični urad republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KAZALNIK
OVE ogrevanje in hlajenje (%)
Podatki o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije se od referenčnega leta 2021 dalje izračunavajo na podlagi Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (RED II direktiva), ki je nadomestila Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Podatki od leta 2021 naprej tako niso neposredno primerljivi s podatki do leta 2020.
OVE električna energija (%)
Podatki o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije se od referenčnega leta 2021 dalje izračunavajo na podlagi Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (RED II direktiva), ki je nadomestila Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Podatki od leta 2021 naprej tako niso neposredno primerljivi s podatki do leta 2020.
OVE transport (%)
Podatki o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije se od referenčnega leta 2021 dalje izračunavajo na podlagi Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (RED II direktiva), ki je nadomestila Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Podatki od leta 2021 naprej tako niso neposredno primerljivi s podatki do leta 2020.
OVE skupni delež (%)
Podatki o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije se od referenčnega leta 2021 dalje izračunavajo na podlagi Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (RED II direktiva), ki je nadomestila Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Podatki od leta 2021 naprej tako niso neposredno primerljivi s podatki do leta 2020.
... od tega iz mehanizma sodelovanja (%)
Podatek predstavlja delež energije iz obnovljivih virov, ki je bil zagotovljen z mehanizmom statističnega prenosa obnovljive energije iz druge države članice EU. V 2020 je Slovenija na podlagi sporazuma s Češko izvedla statistični prenos 465 GWh energije iz obnovljivih virov.