Pomoč pri uporabi podatkovne baze SiStat

Kontaktne informacije

Če želite dodatne informacije o podatkih v podatkovni bazi SiStat, sporočite vprašanje na elektronski naslov gp.surs@gov.si.

Če želite podrobne informacije o podatkih v tabelah, lahko vprašanje sporočite neposredno osebi, ki podatke pripravlja. Kontaktna oseba je navedena v izbirniku podatkov v tabeli. Tam kliknite na zavihek »O tabeli« in nato na »Kontakt in informacije« (prikaz izbirnika podatkov).

Kako iskati podatke

Podatke v tabelah je mogoče iskati na dva načina:

 1. z iskalnikom, ki išče po besedilu in šifrah v tabelah (ločeno po vsebinskih področjih) v podatkovni bazi SiStat,
 2. po drevesnem pregledu področij in podpodročij (Demografsko in socialno področje, Ekonomsko področje, Okolje in naravni viri, Splošno, and Arhivske vsebine).

Kako izbrati tabelo

Če boste tabele iskali z iskalnikom, se vam bo prikazal seznam tabel, ki bo ustrezal vašemu iskalnemu nizu (primer za iskalni niz »prebivalstvo«). Tabelo izberete tako, da kliknete na enega izmed iskalnih zadetkov.

Pri iskanju po drevesnem pregledu področij in podpodročij pa se vam ob kliku na podpodročje prikaže seznam vseh tabel iz izbranega podpodročja z osnovnimi podatki (primer za podpodročje »muzeji in galerije«). Tabelo izberete tako, da kliknete na njen naslov.

Dodatna možnost: Na seznamu vseh tabel iz izbranega podpodročja lahko kliknete na »Shrani celotno tabelo v zapisu PX« in tako tabelo shranite na svoj računalnik, kjer jo lahko pregledujete ali urejate z orodjem PX-Win. Orodje PX-Win je namenjeno za pregledovanje datotek v zapisu PX. Angleška različica programa PX-Win je na voljo tukaj.

Kako izbrati podatke iz tabele

Ko je tabela izbrana, se vam prikaže izbirnik podatkov v tabeli in v njem lahko izberete želene kategorije za posamezno dimenzijo v tabeli (npr. leto ali občina). Na primer: Zanima vas, koliko prebivalcev je bilo v letu 2015 zaposlenih v občini Šenčur. V izbrani tabeli »Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, Slovenija, letno« izberite kategorije v naslednjih dimenzijah: leto, občina in »zaposleno prebivalstvo«.

Ko so želene kategorije izbrane, kliknite »Izpis podatkov«. Če imate v spustnem seznamu pred gumbom izbrano možnost »Prikaz tabele na zaslonu« (privzeta nastavitev), se vam bo prikazala tabela z izbranimi kategorijami (primer za prej omenjeno tabelo).

Če imate morda izbrano drugo nastavitev (npr. datoteka PC-Axis, datoteka Excel, datoteka JSON), se vam bo na vaš računalnik shranila datoteka s tabelo v izbranem zapisu.

Pomembno:

 • Če želite dobiti vse podatke, ki jih vsebuje tabela, lahko prenesete celotno tabelo v zapisu PX.
 • Za dimenzije, označene z *, morate izbrati najmanj eno kategorijo (npr. v prej navedenem primeru morate izbrati leto).
 • Znotraj vsake dimenzije lahko izberete eno, več ali vse kategorije (npr. vsa leta).
  • Če želite izbrati več posameznih kategorij, držite tipko CTRL in z levo tipko miške označite želene kategorije.
  • Če želite izbrati skupino zaporednih kategorij, držite tipko SHIFT in z levo tipko miške kliknite najprej na prvo želeno kategorijo v zaporedju in nato na zadnjo želeno kategorijo v zaporedju.
  • S klikom na ikono puščice lahko izberete vse kategorije hkrati. S klikom na ikono z minusom pa lahko izbor izbranih kategorij počistite.
 • Kategorije lahko s klikom na eno izmed ikon s puščico (puščica gor ali dol) razvrščate po abecedi oziroma številu (npr. leto).
 • Kategorijo oziroma kategorije lahko izberete tudi z iskalnikom pod posamezno dimenzijo s kategorijami. Izbirnik podatkov v tabeli pa vam bo označil vse kategorije, ki vsebujejo vnesene črke in števila.

Kako je mogoče prikazati podatke iz tabele

 • Prikaz podatkov na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.
 • Prikazane podatke v tabeli lahko urejate in preračunavate, prikažete v obliki grafikonov, jih razvrščate ali pa izvozite v različne datotečne zapise (Excel, CSV, JSON itd.).
 • Izbrane podatke lahko shranite kot poizvedbo (angl. »query«) za nadaljnjo uporabo.
 • Vrstice s podatki, katerih vrednost je »0«, ali vrstice s statističnimi znamenji, ki nadomeščajo podatke (- 'ni pojava', z 'zaupno', M 'manj natančna ocena'), lahko skrijete.

Kako uporabljati API-je

Do podatkov v podatkovni bazi SiStat lahko dostopate tudi prek vmesnika API, kar vam omogoča lažjo avtomatizacijo pri branju in uporabi podatkov. Do informacij API za posamezno tabelo lahko dostopate tako, da v izbirniku za tabelo izberete želene kategorije in pritisnete »Izpis podatkov«. Odprla se vam bo nova stran. Na tej strani kliknite na zavihek »O tabeli«. V tem zavihku je povezava »Tabela – omogoči strojno berljivost za aplikacije (API)«. S klikom na povezavo boste pridobili informacije o naslovu URL in poizvedbi JSON, ki jo morate uporabiti, da boste prek API-ja pridobili iste podatke, kot so prikazani v tabeli.