Seznam strukturnih sprememb v podatkovni bazi

Napovedane spremembe

Datum spremembe Področje Opis spremembe
31. 3. 2023 V tabeli 0314910S znotraj dimenzije TRANSAKCIJE dodane nove kategorije D11PAY Plače, D12PAY Socialni prispevki delodajalcev, D51REC Davki na dohodek, prihodki, D59REC Drugi tekoči davki, prihodki, ..od tega D62PAY COFOG 10.2 Starost, ..od tega D62PAY COFOG 10.3 Preživeli družinski člani, ..od tega D62PAY COFOG 10.5 Brezposelnost.
31. 3. 2023 V tabeli 0314910S znotraj dimenzije TRANSAKCIJE izbrisani kategoriji PTC Skupaj plačljivi davčni odbitki, ..od tega TC Plačljivi davčni odbitki, ki presegajo davkoplačevalčevo obveznost.
31. 3. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0314986.


Prejšnje spremembe

Datum spremembe Področje Opis spremembe
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886901, 0886902.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887001, 0887002, 0887003.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887101S, 0887102S.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887201S, 0887202S.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887301S, 0887302S.
10. 3. 2023 Tabela 1701107S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, zamenja jo nova tabela 1701109S.
2. 3. 2023 V tabeli 2364150S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
24. 2. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886701S, 0886702S, 0886703S, 0886704S, 0886705S.
22. 2. 2023 Tabele 2281141S, 2281142S, 2281143S, 2281144S, 2281151S, 2281152S, 2281153S, 2281154S se ne objavljajo več v podatkovni bazi SiStat, zamenjajo jih nove tabele 2281145S, 2281147S, 2281148S, 2281149S, 2281155S, 2281157S, 2281158S, 2281159S.
22. 2. 2023 V tabeli 2281146S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 V tabelah 2281261S, 2281262S, 2281264S, 2281265S, 2281266S, 2281267S, 2281268S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 V tabelah 2281321S, 2281322S, 2281323S, 2281361S, 2281362S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 V tabelah 2281431S, 2281432S, 2281433S, 2281461S, 2281462S. so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0701001S, 0701002S, 0701003S, 0701004S.
16. 2. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0775342S.
16. 2. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0765507S, 0765508S, 0765509S, 0765510S, 0765511S, 0765512S, 0765513S.
27. 1. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1502411S.
20. 1. 2023 V tabeli 1430910S znotraj dimenzije KAZALNIK dodani novi kategoriji Število gazel, Število zaposlenih v gazelah in zamenjane vse šifre kategorij. Znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST dodane nove kategorije s področja izobraževanja (P), zdravstva in socialnega varstva (Q), kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (R) ter oddelek druge storitvene dejavnosti (S96).
10. 1. 2023 V tabeli 2367007S znotraj dimenzije VRSTA ZAPOSLITVE dodana nova kategorija Vrsta pogodbe ni znana.
10. 1. 2023 V tabeli 2367016S so v dimenziji REGIJA PREJŠNJEGA ZAČASNEGA BIVANJA zamenjane vse šifre kategorij.
10. 1. 2023 V tabelah 2367001S, 2367002S, 2367003S, 2367004S, 2367007S, 2367008S, 2367009S, 2367010S, 2367011S, 2367013S, 2367014S, 2367016S zamenjane šifre kategorij.
6. 1. 2023 V tabeli 0411005S znotraj dimenzije IZDELKI IN STORITVE dodani novi kategoriji Mednarodni telefonski pogovori, povprečje cen, min. pogovora, Pametna športna ura (kos).