Arhiv strukturnih sprememb v podatkovni bazi

Datum spremembe Področje Opis spremembe
23. 12. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0329107S.
23. 12. 2022 V tabeli 0329106S so v dimenziji KATEGORIJA zamenjane vse šifre kategorij.
20. 12. 2022 V tabeli 05E1008S znotraj dimenzije DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA dodane kategorije Antigva in Barbuda, Vanuatu, Srednjeafriška republika.
20. 12. 2022 Tabela 3283811S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 3283828S.
20. 12. 2022 V tabeli 3283801S znotraj dimenzije KAZALNIK dodane nove kategorije Stopnja tveganja socialne izključenosti (strategija EU 2030) (%), Stopnja resne materialne in socialne prikrajšanosti (%), Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti (strategija EU 2030) (%).
20. 12. 2022 V tabeli 3283803S znotraj dimenzije KAZALNIK dodane nove kategorije Stopnja samooskrbe z žiti (%), Stopnja samooskrbe z mesom (%), Stopnja samooskrbe z jajci (%), Stopnja samooskrbe s krompirjem (%), Stopnja samooskrbe z zelenjavo (%), Stopnja samooskrbe s sadjem (%).
20. 12. 2022 V tabeli 3283819S znotraj dimenzije KAZALNIK dodani novi kategorij Delež osebnih avtomobilov na električni pogon med vsemi prvič registriranimi novimi osebnimi avtomobili (%), Delež osebnih avtomobilov na hibridni pogon med vsemi prvič registriranimi novimi osebnimi avtomobili (%).
19. 12. 2022 Tabeli 2724711S in S2724712S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenjata jih novi tabeli 2724714S in 2724715S.
16. 12. 2022 V tabeli 1418805S so v dimenziji SKD DEJAVNOST zamenjane vse šifre kategorij.
15. 12. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2176533S, 2176534S, 2176535S.
15. 12. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2176833S, 2176834S, 2176835S.
15. 12. 2022 V tabelah 2176411S, 2176412S, 2176413S, 2176414S, 2176415S, 2176416S, 2176417S, 2176418S dimenziji LETO in DVOMESEČJE zamenja dimenzija OBDOBJE.
15. 12. 2022 V tabelah 2176522S, 2176523S, 2176528S, 2176529S, 2176530S, 2176531S dimenziji LETO in DVOMESEČJE zamenja dimenzija OBDOBJE.
15. 12. 2022 V tabelah 2176732S, 2176733S, 2176734S, 2176735S, 2176736S, 2176737S, 2176738S, 2176741S dimenziji LETO in DVOMESEČJE zamenja dimenzija OBDOBJE.
15. 12. 2022 V tabelah 2176822S, 2176823S, 2176828S, 2176829S, 2176830S, 2176831S dimenziji LETO in DVOMESEČJE zamenja dimenzija OBDOBJE.
15. 12. 2022 V tabelah 2182601S, 2182602S, 2182603S, 2182604S dimenziji LETO in MESEC zamenja dimenzija OBDOBJE.
15. 12. 2022 V tabelah 2176613S, 2176614S, 2176615S, 2176616S, 2176617S, 2176618S dimenziji LETO in DVOMESEČJE zamenja dimenzija OBDOBJE.
15. 12. 2022 V tabelah 2176611S, 2176611S, 2176613S, 2176615S, 2176618S znotraj dimenzije DRŽAVA PREBIVALIŠČA dodana kategorija Beneluks.
15. 12. 2022 V tabelah 2176821S, 2176822S, 2176823S, 2176825S, 2176826S, 2176827S, 2176828S, 2176829S, 2176830S, 2176831S, 2176832S znotraj dimenzije DRŽAVA PREBIVALIŠČA dodana kategorija Beneluks.
15. 12. 2022 V tabelah 2176411S, 2176413S, 2176415S, 2176417S, 2176419S znotraj dimenzije DRŽAVA PREBIVALIŠČA dodana kategorija Beneluks.
15. 12. 2022 V tabelah 2176731S, 2176732S, 2176734S, 2176736S, 2176738S, 2176739S znotraj dimenzije DRŽAVA PREBIVALIŠČA dodana kategorija Beneluks.
15. 12. 2022 V tabeli 2182601S znotraj dimenzije DRŽAVA PREBIVALIŠČA dodana kategorija Beneluks.
6. 12. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2779406S.
6. 12. 2022 V tabeli 1080710S znotraj dimenzije MERITVE dodani kategoriji Število virtualnih prireditev, Število ogledov virtualnih prireditev.
5. 12. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2971013S, 2971014S, 2971015S, 2971016S, 2971017S, 2971018S.
5. 12. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2977703S, 2977704S, 2977705S.
5. 12. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2980206S, 2980207S, 2980208S, 2980211S, 2980212S, 2980213S.
5. 12. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2986301S, 2986302S, 2986303S 2986304S, 2986305S, 2986306S.
5. 12. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2966323S.
5. 12. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2983505S.
5. 12. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2965313S.
5. 12. 2022 Tabeli 2984701S, 2984702S se ne objavljata več v podatkovni bazi SiStat, zamenjajo jih nove tabele 2984705S, 2984706S, 2984707S, 2984708S, 2984709S, 2984710S.
5. 12. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2986401S, 2986402S, 2986403S, 2986404S, 2986405S, 2986406S, 2986407S, 2986408S, 2986409S, 2986410S.
5. 12. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2974413S, 2974414S, 2974415S, 2974416S, 2974417S, 2974418S, 2974419S, 2974420S, 2974421S, 2974422S, 2974423S. 2974424S, 2974425S, 2974426S, 2974427S, 2974428S, 2974429S, 2974430S, 2974431S, 2974432S.
29. 11. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0386601S, 0386602S, 0386603S, 0386604S, 0386605S, 0386606S.
18. 11. 2022 Tabela H171S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, zamenja jo nova tabela 0886501S.
18. 11. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0886502S.
15. 11. 2022 Tabele 15P7010S, 15P7110S se ne objavljajo več v podatkovni bazi SiStat, zamenjajo jih nove tabele 15P7011S, 15P7111S.
3. 11. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2966207S.
3. 11. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2965423S, 2965424S, 2965425S.
3. 11. 2022 V tabelah 2966205S, 2966206S znotraj dimenzije RAZVITOST IN FUNKCIONALNOST SPLETNE STRANI dodani kategoriji Storitev klepeta v živo za pomoč strankam, npr. v obliki pogovornega robota, virtualnega asistenta ali osebe, ki odgovarja strankam in Večjezičnost.
3. 11. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2974557S, 2974558S, 2974559S, 2974560S, 2974561S.
20. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886101S, 0886102S, 0886103S.
20. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886201S, 0886202S, 0886203S, 0886204S, 0886205S, 0886206S.
19. 10. 2022 V tabeli 2221703S znotraj dimenzije DRŽAVA IZSTOPANJA dodana nova kategorija Irska.
7. 10. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0309276S.
6. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2983611S, 2983612S, 2983613S, 2983614S, 2983615S.
6. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2982141S, 2982142S, 2982143S, 2982144S, 2982145S, 2982146S, 2982147S, 2982148S, 2982149S, 2982150S, 2982151S, 2982152S.
6. 10. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 2965215S, 2965216S.
6. 10. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2965707S.
6. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2986001S, 2986002S, 2986003S, 2986004S, 2986005S, 2986006S.
6. 10. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 1817609S, 1817610S.
6. 10. 2022 V tabeli 1822303S znotraj dimenzije ENERGETSKI VIR dodani kategoriji Sončna energija (fotovoltaika) (TJ), Vetrna energija (TJ).
6. 10. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2973903S.
6. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2974007S, 2974008S, 2974009S.
6. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2974221S, 2974222S, 2974223S.
6. 10. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2982221S.
6. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2983609S, 2983610S, 2983611S, 2983612S, 2983613S, 2983614S, 2983615S.
3. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0985901S, 0985902S, 0985903S, 0985904S, 0985905S, 0985906S.
27. 9. 2022 V tabelah 2771102S, 2771103S, 2771104S, 2771105S, 2771106S je znotraj dimenzije DEJAVNOST dodana nova kategorija Nerezidenti.
23. 9. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2357987S, 2357988S, 2357989S, 2357990S, 2357991S, 2357992S.
23. 9. 2022 V tabeli 2357940, znotraj dimenzije INOVACIJSKA DEJAVNOST dodana kategorija Zaključene inovacijske dejavnosti, ne glede na to ali je inovacija dana na trg ali v uporabo ali še ne.
15. 9. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 0711346S, 0711347S.
13. 9. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2281110S.
13. 9. 2022 Tabele 2281101S, 2281103S, 2281105S, 2281107S se ne objavljajo več v podatkovni bazi SiStat, zamenjajo jih nove tabele 2281102S, 2281104S, 2281106S, 2281108S.
13. 9. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2281931S, 2281932S, 2281933S, 2281941S, 2281942S, 2281943S, 2281945S.
31. 8. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 1514506S, 1514507S.
22. 7. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05A1003S.
21. 7. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 1516112S, 1516113S, 1516114S, 1516115S, 1516116S, 1516117S, 1516118S.
21. 7. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 1585701S, 1585702S, 1585703S,1585704S, 1585705S, 1585706S.
7. 7. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0867443S, 0867444S, 0867445S, 0867447S.
7. 7. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0867647S, 0867648S, 0867649S, 0867653S, 0867654S, 0867655S, 0867656S.
30. 6. 2022 Tabela 1450403S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1450404S.
30. 6. 2022 Tabeli 1450630S, 1450631S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenja ju nova tabela 1450632S.
30. 6. 2022 Tabela 1427900S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1450404S.
27. 6. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 1817607S, 1817608S.
23. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05J1043S.
23. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05L1023S
23. 6. 2022 V tabelah 05L2012S in 05L2004S znotraj dimenzije MERITVE dodana kategorija Umrli.
23. 6. 2022 V tabeli 05J1027S znotraj dimenzije IZOBRAZBA MATERE dodani kategoriji Osnovnošolska ali nižja - skupaj, Višješolska in visokošolska - skupaj.
22. 6. 2022 V tabeli 0871206S so znotraj dimenzije LETO IZGRADNJE izbrisane kategorije Leto izgradnje - 2001–2005, Leto izgradnje - 2006–2010, Leto izgradnje - 2011–2015 in Leto izgradnje - 2016–2020. Dodani sta novi kategoriji: Leto izgradnje - 2001–2010 in Leto izgradnje - 2011–2020.
22. 6. 2022 V tabeli 0861104S so znotraj dimenzije ŠTEVILO OSEB izbrisane kategorije 5 oseb, 6 oseb in 7 oseb ali več. Dodana je nova kategorija: 5 oseb ali več.
21. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1706040S.
21. 6. 2022 Tabela 1706001S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1706002S.
16. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0700942S.
15. 6. 2022 V tabelah 0724601S, 0724602S, 0724603S, 0724604S, 0724605S sta znotraj dimenzije DELOVNI ČAS dodani novi kategoriji Ure odsotnosti zaradi ukrepa napotitve na začasno čakanje na delo (%) in Ure odsotnosti zaradi ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa (%).
10. 6. 2022 V tabelah H205S, H206S je znotraj dimenzije KMETIJSKI PROIZVOD dodana nova kategorija Sadje.
9. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05M3023S.
25. 5. 2022 V tabelah 1700102S, 1700105S, 1912002S, 1912004S, 2007402S, 2007404S, 2012102S, 2012104S je znotraj dimenzije MERITVE dodana nova kategorija Negotovost.