Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Odkupljeno kravje mleko in proizvodnja mlečnih izdelkov v mlekarnah, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 293 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
t, %
Naslednja objava
31. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Mesečni podatki za leto 2024 so začasni.
Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Končni podatki za leto 2024 bodo objavljeni do 14. 2. 2025.
Podrobnejša pojasnila o revidiranju podatkov so objavljena v Metodoloških pojasnilih o revidiranju statističnih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
5 Zgoščeno mleko (t)
V soglasju s poročevalskimi enotami objavljamo tudi zaupne podatke o
proizvodnji (od jan 2000 do dec 2004).
6 Mlečna smetana v prahu, polnomastno in delno posneto mleko v prahu (t)
V soglasju s poročevalskimi enotami objavljamo tudi zaupne podatke o
proizvodnji (od jan 2000 do dec 2004).
7 Posneto mleko v prahu (t)
V soglasju s poročevalskimi enotami objavljamo tudi zaupne podatke o
proizvodnji (od jan 2004 do dec 2004).
8 Maslo skupaj - v ekvivalentu masla (t)
V soglasju s poročevalskimi enotami objavljamo tudi zaupne podatke o
proizvodnji (od jan 2004 do dec 2004).
MERITVE
1 Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev (t)
Podatek o odkupu se do julija 2004 razlikuje od podatka, objavljenega v mesečnem poročilu o odkupu kmetijskih pridelkov KME-ODK/M (podatek je dopolnjen z administrativnimi viri).