Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovne skupine prebivalstva po spolu, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKUPINE PREBIVALSTVA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 64 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
26. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Naslednja objava
29. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ČETRTLETJE
Q1 po stanju 1.1. / Q2 po stanju 1.4. / Q3 po stanju 1.7. / Q4 po stanju 1.10.
ČETRTLETJE
2011Q1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
2020Q4
Veliko povišanje števila prebivalcev (zlasti državljanov Slovenije) v tretjem četrtletju 2020 je v veliki meri posledica administrativnega urejanja registra v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16). Več informacij je na voljo v Metodoloških pojasnilih.
2021Q1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.