Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih (mesec / povprečje leta 2021) po skupinah dejavnosti (SKD 2008), originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 291 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 32 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
24. 06. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Od objave podatkov za januar 2024 smo prešli na novo enoto opazovanja – enoto istovrstne dejavnosti (angl. KAU – kind of activity unit). Podatki so revidirani na ravni nove opazovane enote za obdobje od januarja 2021 naprej. Podatki pred tem obdobjem se od njih razlikujejo in so objavljeni na ravni podjetja.
Od objave podatkov za januar 2024 je spremenjeno bazno leto pri indeksu Mesec / povprečje leta, iz leta 2015 se je spremenilo na leto 2021. Podatki, preračunani na bazno leto 2021, so na voljo za obdobje od januarja 2000 naprej. Podatki z baznim letom 2015 so objavljeni v tabeli 2013901S.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov
SKD DEJAVNOST
V naslednjih skupinah so dejavnosti zajete glede na Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike:
- Storitve skupaj,
- Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
VRSTA PODATKA
Originalni podatki
Vplivi sezone in koledarja niso izločeni.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni.