Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Mesečna stopnja anketne brezposelnosti po spolu, starostnih skupinah in vrsti podatkov, Slovenija, mesečno, eksperimentalna statistika
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MESEC

Skupaj: 135 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKOV

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STAROSTNA SKUPINA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 04. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
stopnja v %, število v 1000
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Mesečne ocene stopnje brezposelnosti in števila brezposelnih so eksperimentalne statistike. Ocenjene so z modelom, zato so manj zanesljive in zanje velja previdna uporaba.
Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila