Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, letno (kumulativni podatki)
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

UVOZ/IZVOZ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

DRŽAVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 218 | izbranih:

Išči

KOMBINIRANA NOMENKLATURA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8.946 | izbranih: