Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

VRSTA TURISTIČNE OBČINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zaradi napake v letnih podatkih 2021 o prenočitvenih zmogljivostih nastanitvenih obratov v občini Nova Gorica, ki je bila zaznana 8. 7. 2022, bodo ti podatki za vrsto turistične občine “mestne občine” popravljeni. Ker bo popravek vplival tudi na seštevke nadrejenih kategorij, bodo ustrezno popravljeni tudi ti.
Revidirani podatki bodo objavljeni predvidoma 25. 8. 2022.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Število nedeljivih enot
Začasni podatki za 2010–2018. Končni podatki bodo predvidoma objavljeni v zadnjem četrtletju 2022.
Število ležišč - SKUPAJ
Začasni podatki za 2010–2018. Končni podatki bodo predvidoma objavljeni v zadnjem četrtletju 2022.
Število ležišč - stalnih
Začasni podatki za 2010–2018. Končni podatki bodo predvidoma objavljeni v zadnjem četrtletju 2022.