Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki za odpadke, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg/prebivalca na leto, %
Vir
SURS
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
KAZALNIKI
Nastala odpadna hrana [kg/prebivalca]
Podatki o količini odpadne hrane za obdobje od leta 2020 naprej so revidirani. Revizija je bila opravljena na podlagi rezultatov sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov, ki so jih izvedle pristojne institucije na podlagi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Rezultati so pokazali večji delež odpadne hrane v mešanih komunalnih odpadkih, kot je bil upoštevan do zdaj, zato podatki kazalnika nastala odpadna hrana (kg/preb) niso popolnoma primerljivi s podatki do leta 2020.
LETO
2016
Zmanjšanje odloženih količin odpadkov je posledica začasnega skladiščenja zaradi nedokončanih postopkov obdelave mešanih komunalnih odpadkov.