Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah, spolu in stopnji urbanizacije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STOPNJA URBANIZACIJE Select at least one value

Št. vrednosti 4 od tega izbranih

Išči

STAROST

Št. vrednosti 25 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 10 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, (01)2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05C1015
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STOPNJA URBANIZACIJE
Podatki po stopnji urbanizacije so od leta 2012 prikazani po spremenjeni metodologiji (dodatna pojasnila o metodologiji so na voljo na spletni strani o prostorskih tipologijah), zato s predhodnimi objavami niso povsem primerljivi. Enako velja za podatke od leta 2017 dalje, ko je predhodno tipologijo nadomestila revidirana različica stopnje urbanizacije.
LETO
Stanje na 1.1.
LETO
2011
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).