Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Prebivalstvo, enakost spolov in revščina, 1995-2015 Podatki v PC-Axis formatu