Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Kmetijska gospodarstva - pregled po statističnih regijah Podatki v PC-Axis formatu