Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Uporaba IKT pri delu (zaposleni in samozaposleni) Podatki v PC-Axis formatu