Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Pošiljanje in prejemanje elektronskih računov v podjetjih Podatki v PC-Axis formatu