Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Udeleženost prebivalcev na turističnih potovanjih, letno Podatki v PC-Axis formatu