Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Indeksi prihodka v trgovini na drobno, na debelo in z motornimi vozili ter od popravil le-teh Podatki v PC-Axis formatu