Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih Podatki v PC-Axis formatu