Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Bruto domači proizvod, letni podatki (ESR 2010) Podatki v PC-Axis formatu