Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Obsojene mladoletne osebe, 2006-2013 Podatki v PC-Axis formatu