Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Zaposlene osebe po višini bruto in neto plače, letni podatki Podatki v PC-Axis formatu