Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izvoz in uvoz po 6-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, letno (kumulativni podatki)
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

UVOZ/IZVOZ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

DRŽAVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 216 | izbranih:

Išči

KOMBINIRANA NOMENKLATURA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5.124 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

ENOTA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 11. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR, USD, kg
Naslednja objava
9. 12. 2021
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
0: Dejanska vrednost v podatkovnem polju je lahko enaka 0 ali ni pojava.
z: Podatek zaradi zaupnosti ni objavljen.
Šifre klasifikacij brez vrednosti v vseh razpoložljivih časovnih točkah so izpuščene iz izbora.
Podatki za leto 2021 so začasni.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila.
Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Podrobnejša pojasnila o revidiranju podatkov so objavljena v Metodoloških pojasnilih o revidiranju statističnih podatkov.
Podatki so prikazani glede na veljavno stanje klasifikacij v izbranem obdobju. Če znotraj klasifikacije nastanejo manjše spremembe, so za posamezno šifro prikazani zadnji veljavni nazivi kategorij. Večje spremembe šifer Kombinirane nomenklature so navedene na Metodološki spletni strani za Intrastat.
Seštevki se ponekod ne ujemajo zaradi zaščite podatkov. V skladu z evropsko statistično zakonodajo (Uredba (ES) št. 222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredba (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) se v statistiki zunanje trgovine uporablja t. i. pasivna zaščita podatkov.
Podatki po državah so prikazani v skladu z evropsko nomenklaturo držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami - Geonomenklaturo (opis v klasifikacijskem strežniku Eurostata - RAMON).
Podatki o izvozu blaga so prikazani po državi namena. Podatki o uvozu blaga so pri blagovni menjavi z državami članicami EU (Intrastat) prikazani po državi odpreme, pri blagovni menjavi z državami nečlanicami (Extrastat) pa po državi porekla. Zaradi prilagoditve metodologije Intrastatu je v podatkih o uvozu, prikazanih po državah, tudi za obdobje pred vstopom v EU upoštevana država odpreme, če je ta bila ena izmed držav članic EU, oz. država porekla v nasprotnem primeru.