Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izvoz in uvoz po Klasifikaciji širokih ekonomskih kategorij, po ekonomskih skupinah držav, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

UVOZ/IZVOZ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

ENOTA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

EKONOMSKA SKUPINA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

KLASIFIKACIJA ŠIROKIH EKONOMSKIH KATEGORIJ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 30 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 293 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR, USD, kg
Naslednja objava
2. 08. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

0: Dejanska vrednost v podatkovnem polju je lahko enaka 0 ali ni pojava.
z: Podatek zaradi zaupnosti ni objavljen.
Šifre klasifikacij brez vrednosti v vseh razpoložljivih časovnih točkah so izpuščene iz izbora.
Podatki za leto 2024 so začasni. Ocenjeni podatki o vrednosti blagovne menjave za zadnji objavljeni referenčni mesec so preračunani po drugačni metodi kot za predhodne mesece, podatki o količinah pa za ta mesec niso ocenjeni.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila.
Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Podrobnejša pojasnila o revidiranju podatkov so objavljena v Metodoloških pojasnilih o revidiranju statističnih podatkov.
Podatki so prikazani glede na veljavno stanje klasifikacij v izbranem obdobju. Če znotraj klasifikacije nastanejo manjše spremembe, so za posamezno šifro prikazani zadnji veljavni nazivi kategorij.
Podatki o EU za izbrano obdobje se nanašajo na: EU-15 za obdobje od leta 2000 do leta 2003, EU-25 za obdobje od leta 2004 do leta 2006, EU-27 za obdobje od leta 2007 do leta 2012, EU-28 za obdobje od leta 2013 do leta 2019 ter EU-27 (brez Združenega kraljestva) od leta 2020 dalje. Z izstopom Združenega kraljestva iz EU pri blagovni menjavi Slovenije trgovanje z omenjeno državo od leta 2020 spremljamo v okviru trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU in ne več pri trgovanju z državami, ki so članice EU. Podatki o EMU za izbrano obdobje pa se nanašajo na: EMU-11 za leto 2000, EMU-12 za obdobje od leta 2001 do leta 2007, EMU-15 za leto 2008, EMU-16 za leti 2009 in 2010, EMU-17 za obdobje od leta 2011 do 2013, EMU-18 za leto 2014 ter EMU-19 za obdobje od leta 2015 dalje.
Podatki o izvozu blaga so prikazani po državi namena. Podatki o uvozu blaga so pri blagovni menjavi z državami članicami EU (Intrastat) prikazani po državi odpreme, pri blagovni menjavi z državami nečlanicami (Extrastat) pa po državi porekla. Zaradi prilagoditve metodologije Intrastatu je v podatkih o uvozu, prikazanih po državah, tudi za obdobje pred vstopom v EU upoštevana država odpreme, če je ta bila ena izmed držav članic EU, oz. država porekla v nasprotnem primeru.