Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prihodi in prenočitve turistov po nastanitvenih obratih in državah, Slovenija, dnevno, eksperimentalna statistika
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DAN CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 561 | izbranih:

Išči

DRŽAVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 56 | izbranih:

Išči

NASTANITVENI OBRAT CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
18. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Naslednja objava
25. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatke objavljamo kot eksperimentalne, saj se po objavi lahko še spreminjajo ali dopolnjujejo v obeh administrativnih virih. Poročevalci namreč lahko spreminjajo in urejajo podatke o nastanitvenih obratih in gostih ter naknadno vnesejo podatke o gostih, zato se dnevni podatki lahko spremenijo ob vsaki objavi.
Podatki v tabeli so objavljeni tedensko, predvidoma ob četrtkih za zadnji razpoložljivi teden od ponedeljka do nedelje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila