Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Delovne migracije, letni podatki - izbrani kazalniki Podatki v PC-Axis formatu