Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Delovno aktivno prebivalstvo, letni podatki Podatki v PC-Axis formatu