Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Osnovne skupine prebivalstva do 1. januarja 2008 Podatki v PC-Axis formatu