Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Število prebivalcev, upravne enote Podatki v PC-Axis formatu