Podatkovni portal SI-STAT Statistično področje

Podnebni kazalniki, 1981-2014 Podatki v PC-Axis formatu