1. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, letno (kumulativni podatki)

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (215)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01012100 Konji, čistopasemski plemenski, živi, 01012910 Konji, za zakol, živi, 01012990 Konji, drugi (razen čistopasemskih plemenskih),ostali (razen tistih za zakol), živi, ..., 99309900 Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, druga poglavja (8756)
  4. LETO: 2019, 2020M01-M06, (2)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 2. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2018

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (210)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01012100 Konji, čistopasemski plemenski, živi, 01012910 Konji, za zakol, živi, 01012990 Konji, drugi (razen čistopasemskih plemenskih),ostali (razen tistih za zakol), živi, ..., 99309900 Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, druga poglavja (8633)
  4. LETO: 2018, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 3. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2017

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (210)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01012100 Konji, čistopasemski plemenski, živi, 01012910 Konji, za zakol, živi, 01012990 Konji, drugi (razen čistopasemskih plemenskih),ostali (razen tistih za zakol), živi, ..., 99319900 Blago, namenjeno za upravljanje in delovanje objektov in naprav na morju, druga poglavja (8600)
  4. LETO: 2017, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 4. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2016

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (208)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01012100 Konji, čistopasemski plemenski, živi, 01012910 Konji, za zakol, živi, 01012990 Konji, drugi (razen čistopasemskih plemenskih),ostali (razen tistih za zakol), živi, ..., 99309900 Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, druga poglavja (8494)
  4. LETO: 2016, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 5. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2015

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (207)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01012100 Konji, čistopasemski plemenski, živi, 01012910 Konji, za zakol, živi, 01012990 Konji, drugi (razen čistopasemskih plemenskih),ostali (razen tistih za zakol), živi, ..., 99309900 Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, druga poglavja (8438)
  4. LETO: 2015, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 6. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2014

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (203)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01012100 Konji, čistopasemski plemenski, živi, 01012910 Konji, za zakol, živi, 01012990 Konji, drugi (razen čistopasemskih plemenskih),ostali (razen tistih za zakol), živi, ..., 99309900 Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, druga poglavja (8429)
  4. LETO: 2014, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 7. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2013

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (204)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01012100 Konji, čistopasemski plemenski, živi, 01012910 Konji, za zakol, živi, 01012990 Konji, drugi (razen čistopasemskih plemenskih),ostali (razen tistih za zakol), živi, ..., 99309900 Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, druga poglavja (8450)
  4. LETO: 2013, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 8. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2012

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (201)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01012100 Konji, čistopasemski plemenski, živi, 01012910 Konji, za zakol, živi, 01012990 Konji, drugi (razen čistopasemskih plemenskih),ostali (razen tistih za zakol), živi, ..., 99309900 Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, druga poglavja (8445)
  4. LETO: 2012, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 9. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2011

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (196)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], 01019019 Konji, živi, drugi (razen čistopasemskih plemenskih) [do 2011], ..., 99319900 Blago, namenjeno za upravljanje in delovanje objektov in naprav na morju, druga poglavja (8401)
  4. LETO: 2011, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 10. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2010

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (198)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01011090 Osli, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], ..., 99309900 Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, druga poglavja (8533)
  4. LETO: 2010, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 11. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2009

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (197)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], 01019019 Konji, živi, drugi (razen čistopasemskih plemenskih) [do 2011], ..., 99000000 Nerazvrščeno (8644)
  4. LETO: 2009, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 12. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2008

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (197)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], 01019019 Konji, živi, drugi (razen čistopasemskih plemenskih) [do 2011], ..., 99000000 Nerazvrščeno (8751)
  4. LETO: 2008, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 13. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2007

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (193)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01011090 Osli, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], ..., 99000000 Nerazvrščeno (8828)
  4. LETO: 2007, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 14. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2006

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (191)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01011090 Osli, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], ..., 99000000 Nerazvrščeno (8816)
  4. LETO: 2006, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 15. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2005

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (190)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], 01019019 Konji, živi, drugi (razen čistopasemskih plemenskih) [do 2011], ..., 98809900 Sestavni deli celovitega industrijskega obrata,ki niso vključeni v poglavja, v katera se uvrščajo (8965)
  4. LETO: 2005, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 16. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2004

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (200)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01011090 Osli, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], ..., 99000000 Nerazvrščeno (9399)
  4. LETO: 2004, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 17. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2003

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (189)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01011090 Osli, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], ..., 99000000 Nerazvrščeno (9031)
  4. LETO: 2003, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 18. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2002

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (185)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011010 Konji, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01011090 Osli, čistih pasem, plemenski [do 2011], 01019011 Konji, za zakol [do 2011], ..., 99000000 Nerazvrščeno (9040)
  4. LETO: 2002, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 19. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2001

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (187)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011100 Konji, čiste pasme, plemenski [do 2001], 01011910 Konji, klavni [do 2001], 01011990 Konji, drugi [do 2001], ..., 99000000 Nerazvrščeno (9004)
  4. LETO: 2001, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)


 20. Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2000

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (192)
  3. KOMBINIRANA NOMENKLATURA: 00 Kombinirana nomenklatura - SKUPAJ, 01011100 Konji, čiste pasme, plemenski [do 2001], 01011910 Konji, klavni [do 2001], 01011990 Konji, drugi [do 2001], ..., 97060000 Starine, stare več kot 100 let (razen tistih iz tar.št. 9701 - 9705) (8941)
  4. LETO: 2000, (1)
  5. ENOTA: EUR, Neto masa v kg, Količina v enoti mere, (3)