1. Število podjetij v sektorju IKT, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, Sektor IKT, .Proizvodni sektor IKT, ..C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, ..., ..S95.1 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav (15)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 2. Poslovanje podjetij sektorja IKT, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, Sektor IKT, .Proizvodni sektor IKT, ..C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, ..., ..S95.1 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav (15)
  2. MERITVE: 12110 Prihodki od prodaje (1000 EUR), 12120 Vrednost proizvodnje (1000 EUR), 12150 Dodana vrednost v stroških faktorjev (1000 EUR), 13310 Stroški dela (1000 EUR), ..., 16130 Število zaposlenih (7)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)