1. Pristaniški promet ladij, potnikov in blaga, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEC: 2001M01, 2001M02, 2001M03, 2001M04, ..., 2019M12 (228)
  2. MERITVE: Število ladij, Število potnikov, Tone (1000), (3)


 2. Pristaniški ladijski promet, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PRISTANIŠČE: Pristanišče - SKUPAJ, Koper, Izola, Piran, (4)
  2. ZASTAVA LADJE: Zastava ladje - SKUPAJ, Slovenska zastava, Tuja zastava, (3)
  3. VRSTA PROMETA: Vrsta prometa - SKUPAJ, Notranji promet, Mednarodni promet, (3)
  4. PROMET LADIJ: Promet ladij - SKUPAJ, Priplule ladje, Odplule ladje, (3)
  5. PROMET LADIJ GLEDE NA NALOŽENOST: Ladje s tovorom in ladje v balastu - SKUPAJ, Ladje v balastu, (2)
  6. VRSTA LADJE: Vrsta ladje - SKUPAJ, Ladja za prevoz tekočega razsutega tovora, Ladja za prevoz suhega razsutega tovora, Ladja za prevoz kontejnerjev, ..., Potniška ladja za križarjenje (9)
  7. MESEC: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2019M12 (132)
  8. MERITVE: Število ladij, Bruto tonaža (BT), Neto tonaža (NT), Skupna nosilnost (DWT), (4)


 3. Pristaniški potniški promet, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PRISTANIŠČE: Pristanišče - SKUPAJ, Koper, Izola, Piran, (4)
  2. VRSTA PROMETA: Vrsta prometa - SKUPAJ, Notranji promet, Mednarodni promet, (3)
  3. PROMET POTNIKOV: Promet potnikov - SKUPAJ, Prispeli potniki, Odpotovali potniki, (3)
  4. MESEC: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2019M12 (132)
  5. VRSTA LADJE: Vrsta ladje - SKUPAJ, Potniška ali druga ladja, Ladja za križarjenje(začetek in/ali konec križarjenja), Ladja za križarjenje(postanek za izlete potnikov na kopno), (4)


 4. Pristaniški blagovni promet po vrstah blaga in tovora, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PRISTANIŠČE: Pristanišče - SKUPAJ, Koper, Izola, Piran, (4)
  2. PROMET LADIJ: Promet ladij - SKUPAJ, Priplule ladje, Odplule ladje, (3)
  3. VRSTA PROMETA: Vrsta prometa - SKUPAJ, Notranji promet, Izvoz, Uvoz, ..., Tranzit-razloženo (6)
  4. VRSTA BLAGA: Vrsta blaga - SKUPAJ, Kmetijski, lovski in gozdarski proizvodi, rib, Premog in lignit, surova nafta in zemeljski p, Rudnine in kamnine, šota, uranova in torijeva, ..., Drugo blago, d. n. (21)
  5. VRSTA TOVORA: 0 Vrsta tovora - SKUPAJ, 1 Tekoči razsuti tovor, 11 Tekoči plin, 12 Surova nafta, ..., XX Neznano (43)
  6. MESEC: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2019M12 (132)
  7. MERITVE: Tone, Število enot, Število praznih enot, (3)


 5. Pristaniški promet ladij, potnikov in blaga (1000 ton), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. MERITVE: Število ladij, Število potnikov, Tone (1000), (3)


 6. Število potnikov v pristaniškem prometu po pristanišču in vrsti ladje, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PRISTANIŠČE: Pristanišče - SKUPAJ, Koper, Izola, Piran, (4)
  2. NOTRANJI IN MEDNARODNI PROMET: Notranji in mednarodni promet - SKUPAJ, Notranji promet, Mednarodni promet, (3)
  3. PRISPELI IN ODPOTOVALI POTNIKI: Prispeli in odpotovali potniki - SKUPAJ, Prispeli potniki, Odpotovali potniki, (3)
  4. VRSTA LADJE: Vrsta ladje - SKUPAJ, Potniška ali druga ladja, Ladja za križarjenje, (3)
  5. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)


 7. Pristaniški blagovni promet po vrstah blaga (NST 2007), v 1000 ton, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA BLAGA: Vrsta blaga - skupaj, Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi, Premog, plin, nafta in derivati, Rude in kamnine, ..., Drugo blago (11)
  2. RAZLOŽENO/NALOŽENO BLAGO: Razloženo in naloženo blago - SKUPAJ, Razloženo blago - SKUPAJ, Razloženo blago, uvoz, Razloženo blago, tranzit - razloženo, ..., Naloženo blago, tranzit - naloženo (7)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)


 8. Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA TOVORA: Vrsta tovora - SKUPAJ, Tekoči razsuti tovor, Suhi razsuti tovor, Veliki kontejnerji, ..., Neznano (8)
  2. RAZLOŽENI IN NALOŽENI TOVOR: Razloženi in naloženi tovor - SKUPAJ, Razloženi tovor - SKUPAJ, Razloženi tovor, uvoz, Razloženi tovor, tranzit - razloženo, ..., Naloženi tovor, tranzit - naloženo (7)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  4. MERITVE: Tone [1000], Število polnih in praznih enot - SKUPAJ, Število polnih enot, Število praznih enot, (4)


 9. Pristaniški blagovni promet s kontejnerji v TEU, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA KONTEJNERJA: Veliki kontejnerji - SKUPAJ, Tovorne enote, velike 20 čevljev, Tovorne enote, velike 40 čevljev, Tovorne enote, večje od 20 čevljev in manjše od 40 čevljev, Tovorne enote, večje od 40 čevljev (5)
  2. RAZLOŽENI IN NALOŽENI KONTEJNERJI: Razloženi in naloženi kontejnerji - SKUPAJ, Razloženi kontejnerji - SKUPAJ, Razloženi kontejnerji, uvoz, Razloženi kontejnerji, tranzit - razloženo, ..., Naloženi kontejnerji, tranzit - naloženo (7)
  3. MERITVE: Polni in prazni kontejnerji v TEU - SKUPAJ, Polni kontejnerji v TEU, Prazni kontejnerji v TEU, (3)
  4. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)


 10. Pristaniški promet potniških ladij po pristanišču in vrsti ladij, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PRISTANIŠČE: Pristanišče - SKUPAJ, Koper, Izola, Piran, (4)
  2. PRIPLULE IN ODPLULE LADJE: Priplule in odplule ladje - SKUPAJ, Priplule ladje, Odplule ladje, (3)
  3. VRSTA LADJE: Vrsta ladje - SKUPAJ, Potniška ladja, Potniška ladja za križarjenje, (3)
  4. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  5. MERITVE: Število ladij, Bruto tonaža (BT), Neto tonaža (NT), Skupna nosilnost (DWT), (4)


 11. Pristaniški promet tovornih ladij po vrsti ladij, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PRIPLULE IN ODPLULE LADJE: Priplule in odplule ladje - SKUPAJ, Priplule ladje, Odplule ladje, (3)
  2. VRSTA LADJE: Vrsta ladje - SKUPAJ, Ladja za prevoz tekočega razsutega tovora, Ladja za prevoz suhega razsutega tovora, Ladja za prevoz kontejnerjev, ..., Maona za prevoz suhega tovora (7)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  4. MERITVE: Število ladij, Bruto tonaža (BT), Neto tonaža (NT), Skupna nosilnost (DWT), (4)


 12. Pomorski blagovni prevoz, Slovenija, mesečno, 2001-2012

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEC: 2001M01, 2001M02, 2001M03, 2001M04, ..., 2012M12 (144)
  2. MERITVE: Tone [1000], Tonske milje [mio.], (2)


 13. Pomorski blagovni prevoz med pomorskimi območji, Slovenija, letno, 2001-2012

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2012 (12)
  2. PREVOZ MED POMORSKIMI OBMOČJI: Prevoz blaga - SKUPAJ, Z območja Jadrana in Mediterana - SKUPAJ, Jadran in Mediteran / Jadran in Mediteran, Jadran in Mediteran / Atlantska obala Evrope, ..., Južna Amerika / Južna Amerika (57)
  3. MERITVE: Tone [1000], Tonske milje [mio.], (2)


 14. Pomorski prevoz - plovni park, Slovenija, letno, 2001-2012

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2012 (12)
  2. VRSTA LADJE: Tovorne ladje - SKUPAJ, Ladja za prevoz suhega razsutega tovora, Ladja za prevoz kontejnerjev, Ladja za prevoz generalnega tovora, nespecializirana, (4)
  3. MERITVE: Število, Bruto tonaža [BT], Skupna nosilnost [DWT], (3)