1. Cestni blagovni prevoz, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ČETRTLETJE: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2019Q4 (76)
  2. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, Mednarodni prevoz - blago naloženo v Sloveniji, ..., Mednarodni prevoz - prevoz po tujini in kabotaža (6)
  3. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), (3)


 2. Cestni blagovni prevoz po vrsti poslovnega subjekta, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ČETRTLETJE: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2019Q4 (76)
  2. VRSTA POSLOVNEGA SUBJEKTA: Vrsta poslovnega subjekta - SKUPAJ, Pravne osebe, Fizične osebe, (3)
  3. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, (3)
  4. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), (3)


 3. Cestni blagovni prevoz po vrsti prevoza, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ČETRTLETJE: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2019Q4 (76)
  2. VRSTA PREVOZA: Vrsta prevoza - SKUPAJ, Javni prevoz, Prevoz za lastne potrebe, (3)
  3. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, (3)
  4. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), (3)


 4. Cestni blagovni prevoz, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, Mednarodni prevoz - blago naloženo v Sloveniji, ..., Mednarodni prevoz - kabotaža (7)
  3. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 5. Cestni blagovni prevoz po vrsti prevoza in vrsti poslovnega subjekta, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. VRSTA POSLOVNEGA SUBJEKTA: Vrsta poslovnega subjekta - SKUPAJ, Pravne osebe, Fizične osebe, (3)
  3. VRSTA PREVOZA: Vrsta prevoza - SKUPAJ, Javni prevoz, Prevoz za lastne potrebe, (3)
  4. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, (3)
  5. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 6. Cestni blagovni prevoz po razdalji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, (3)
  3. RAZDALJE: Razdalje - SKUPAJ, do 24 km, od 25 do 49 km, od 50 do 149 km, ..., od 500 km (7)
  4. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 7. Cestni blagovni prevoz po vrsti poslovnega subjekta in vrsti vozila Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. VRSTA POSLOVNEGA SUBJEKTA: Vrsta poslovnega subjekta - SKUPAJ, Pravne osebe, Fizične osebe, (3)
  3. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, (3)
  4. VRSTA VOZILA: Vrsta vozila - SKUPAJ, Tovornjaki z nosilnostjo od 2000 do 4999 kg, Tovornjaki z nosilnostjo od 5000 do 9999 kg, Tovornjaki z nosilnostjo nad 10000 kg, Vlačilci (5)
  5. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 8. Cestni blagovni prevoz po vrsti blaga (NST 2007), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, (3)
  3. VRSTA BLAGA: Vrsta blaga - SKUPAJ, Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi, Premog, plin, nafta in derivati, Rude in kamnine, ..., Drugo blago (11)
  4. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), (2)


 9. Cestni blagovni prevoz po obliki tovora, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, (3)
  3. OBLIKA TOVORA: Oblika tovora - SKUPAJ, Tekoči razsuti tovor, Razsuti tovor, Veliki zabojniki, ..., Drugo (10)
  4. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), (2)


 10. Cestni blagovni prevoz po obliki karoserije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, (3)
  3. OBLIKA KAROSERIJE: Oblika karoserije - SKUPAJ, Navadni odprt keson, gibljive stranice, Odprt keson s ponjavo, Navadni zaprt keson, ..., Drugo (14)
  4. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), (2)


 11. Cestni blagovni prevoz po starosti vozila, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. STAROST VOZILA: Starost vozila - SKUPAJ, do 3 leta, od 4 do 6 let, od 7 do 9 let, ..., 13 let in več (6)
  3. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 12. Cestni blagovni prevoz po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. DEJAVNOST: Dejavnost - SKUPAJ, C - Predelovalne dejavnosti, F - Gradbeništvo, G - Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, ..., Ostale dejavnosti (6)
  3. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 13. Cestni blagovni prevoz, blago naloženo v Sloveniji po državi razlaganja blaga, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. DRŽAVA RAZLAGANJA: Tujina - SKUPAJ, Avstrija, Belgija, Bolgarija, ..., Druge države (22)
  3. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 14. Cestni blagovni prevoz, blago razloženo v Sloveniji po državi nalaganja blaga, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. DRŽAVA NALAGANJA: Tujina - SKUPAJ, Avstrija, Belgija, Bolgarija, ..., Druge države (22)
  3. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 15. Cestni blagovni prevoz po statistični regiji nalaganja, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. REGIJA / DRŽAVA NALAGANJA: Regija / država nalaganja - SKUPAJ, Slovenija (naloženo) - SKUPAJ, Tujina (naloženo) - SKUPAJ, Pomurska (naloženo), ..., Osrednjeslovenska (naloženo) (15)
  3. KRAJ RAZLAGANJA: Kraj razlaganja - SKUPAJ, Slovenija (razloženo) - SKUPAJ, Tujina (razloženo) - SKUPAJ, (3)
  4. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 16. Cestni blagovni prevoz po statistični regiji razlaganja, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (18)
  2. REGIJA / DRŽAVA RAZLAGANJA: Regija / država razlaganja - SKUPAJ, Slovenija (razloženo) - SKUPAJ, Tujina (razloženo) - SKUPAJ, Pomurska (razloženo), ..., Osrednjeslovenska (razloženo) (15)
  3. KRAJ NALAGANJA: Kraj nalaganja - SKUPAJ, Slovenija (naloženo) - SKUPAJ, Tujina (naloženo) - SKUPAJ, (3)
  4. MERITVE: Tone (1000), Tonski kilometri (mio.), Kilometri - SKUPAJ (mio.), Kilometri - naloženo vozilo (mio.), ..., Število voženj - prazno vozilo (1000) (8)


 17. Cestni blagovni prevoz po vrsti blaga [NST/R], Slovenija, 2001 - 2007

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2007 (7)
  2. NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ: Notranji / mednarodni prevoz - SKUPAJ, Notranji prevoz, Mednarodni prevoz - SKUPAJ, (3)
  3. VRSTA BLAGA: Vrsta blaga - SKUPAJ, Kmetijski pridelki in žive živali, Živila in živalska krma, Trdna mineralna goriva, ..., Stroji, transportna oprema, industrijski izdelki in mešani izdelki (11)
  4. MERITVE: Tone [1000], Tonski kilometri [mio.], (2)