1. Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih in po spolu (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženski, (3)
  2. MERITVE: Prebivalci - SKUPAJ, Šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Niso šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Šli na zasebno potovanje, ..., Šli na poslovno potovanje (8)
  3. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 2. Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih in po starosti (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROST: Starost - SKUPAJ, 15-24, 25-44, 45-64, 65 + (5)
  2. MERITVE: Prebivalci - SKUPAJ, Šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Niso šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Šli na zasebno potovanje, ..., Šli na poslovno potovanje (8)
  3. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 3. Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih in po izobrazbi (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska ali več, (4)
  2. MERITVE: Prebivalci - SKUPAJ, Šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Niso šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Šli na zasebno potovanje, ..., Šli na poslovno potovanje (8)
  3. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 4. Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih in po zaposlitvenem statusu (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ZAPOSLITVENI STATUS: Zaposlitveni status - SKUPAJ, Zaposlen, samozaposlen, Upokojenec, Dijak ali študent, ..., Drugo (6)
  2. MERITVE: Prebivalci - SKUPAJ, Šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Niso šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Šli na zasebno potovanje, ..., Šli na poslovno potovanje (8)
  3. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 5. Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih in po velikosti gospodinjstva (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VELIKOST GOSPODINJSTVA: Velikost gospodinjstva - SKUPAJ, 1- člansko, 2- člansko, 3- ali 4- člansko, 5- ali veččlansko (5)
  2. MERITVE: Prebivalci - SKUPAJ, Šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Niso šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Šli na zasebno potovanje, ..., Šli na poslovno potovanje (8)
  3. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 6. Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih in po mesečnem neto dohodku (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEČNI NETO DOHODEK NA ČLANA GOSPODINJSTVA: Mesečni neto dohodek na člana gospodinjstva - SKUPAJ, 1. kvartil, 2. kvartil, 3. kvartil, ..., Ni podatka (6)
  2. MERITVE: Prebivalci - SKUPAJ, Šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Niso šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Šli na zasebno potovanje, ..., Šli na poslovno potovanje (8)
  3. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 7. Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih in po stopnji urbanizacije (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STOPNJA URBANIZACIJE: Stopnja urbanizacije - SKUPAJ, Gosto poseljena območja, Območja srednje gostote, Redko poseljena območja, (4)
  2. MERITVE: Prebivalci - SKUPAJ, Šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Niso šli na turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno), Šli na zasebno potovanje, ..., Šli na poslovno potovanje (8)
  3. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 8. Turisti na zasebnih potovanjih po destinaciji potovanja in po spolu (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženski, (3)
  2. ZASEBNA POTOVANJA: Zasebna potovanja - SKUPAJ, Krajša zasebna (1-3 prenočitve), Daljša zasebna (4 ali več prenočitev), (3)
  3. MERITVE: Bili na zasebnem potovanju - SKUPAJ, Bili na zasebnem potovanju samo v Sloveniji, Bili na zasebnem potovanju samo v tujini, Bili na zasebnem potovanju v Sloveniji in v tujini, (4)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 9. Turisti na zasebnih potovanjih po destinaciji potovanja in po starosti (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROST: Starost - SKUPAJ, 15-24, 25-44, 45-64, 65 + (5)
  2. ZASEBNA POTOVANJA: Zasebna potovanja - SKUPAJ, Krajša zasebna (1-3 prenočitve), Daljša zasebna (4 ali več prenočitev), (3)
  3. MERITVE: Bili na zasebnem potovanju - SKUPAJ, Bili na zasebnem potovanju samo v Sloveniji, Bili na zasebnem potovanju samo v tujini, Bili na zasebnem potovanju v Sloveniji in v tujini, (4)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 10. Turisti na zasebnih potovanjih po destinaciji potovanja in po izobrazbi (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska ali več, (4)
  2. ZASEBNA POTOVANJA: Zasebna potovanja - SKUPAJ, Krajša zasebna (1-3 prenočitve), Daljša zasebna (4 ali več prenočitev), (3)
  3. MERITVE: Bili na zasebnem potovanju - SKUPAJ, Bili na zasebnem potovanju samo v Sloveniji, Bili na zasebnem potovanju samo v tujini, Bili na zasebnem potovanju v Sloveniji in v tujini, (4)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 11. Turisti na zasebnih potovanjih po destinaciji potovanja in po zaposlitvenem statusu (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ZAPOSLITVENI STATUS: Zaposlitveni status - SKUPAJ, Zaposlen, samozaposlen, Upokojenec, Dijak ali študent, ..., Drugo (6)
  2. ZASEBNA POTOVANJA: Zasebna potovanja - SKUPAJ, Krajša zasebna (1-3 prenočitve), Daljša zasebna (4 ali več prenočitev), (3)
  3. MERITVE: Bili na zasebnem potovanju - SKUPAJ, Bili na zasebnem potovanju samo v Sloveniji, Bili na zasebnem potovanju samo v tujini, Bili na zasebnem potovanju v Sloveniji in v tujini, (4)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 12. Turisti na zasebnih potovanjih po destinaciji potovanja in po velikosti gospodinjstva (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VELIKOST GOSPODINJSTVA: Velikost gospodinjstva - SKUPAJ, 1- člansko, 2- člansko, 3- ali 4- člansko, 5- ali veččlansko (5)
  2. ZASEBNA POTOVANJA: Zasebna potovanja - SKUPAJ, Krajša zasebna (1-3 prenočitve), Daljša zasebna (4 ali več prenočitev), (3)
  3. MERITVE: Bili na zasebnem potovanju - SKUPAJ, Bili na zasebnem potovanju samo v Sloveniji, Bili na zasebnem potovanju samo v tujini, Bili na zasebnem potovanju v Sloveniji in v tujini, (4)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 13. Turisti na zasebnih potovanjih po destinaciji potovanja in po mesečnem neto dohodku na člana gospodinjstva (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEČNI NETO DOHODEK NA ČLANA GOSPODINJSTVA: Mesečni neto dohodek na člana gospodinjstva - SKUPAJ, 1. kvartil, 2. kvartil, 3. kvartil, ..., Ni podatka (6)
  2. ZASEBNA POTOVANJA: Zasebna potovanja - SKUPAJ, Krajša zasebna (1-3 prenočitve), Daljša zasebna (4 ali več prenočitev), (3)
  3. MERITVE: Bili na zasebnem potovanju - SKUPAJ, Bili na zasebnem potovanju samo v Sloveniji, Bili na zasebnem potovanju samo v tujini, Bili na zasebnem potovanju v Sloveniji in v tujini, (4)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 14. Turisti na zasebnih potovanjih po destinaciji potovanja in po stopnji urbanizacije (v 1000), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STOPNJA URBANIZACIJE: Stopnja urbanizacije - SKUPAJ, Gosto poseljena območja, Območja srednje gostote, Redko poseljena območja, (4)
  2. ZASEBNA POTOVANJA: Zasebna potovanja - SKUPAJ, Krajša zasebna (1-3 prenočitve), Daljša zasebna (4 ali več prenočitev), (3)
  3. MERITVE: Bili na zasebnem potovanju - SKUPAJ, Bili na zasebnem potovanju samo v Sloveniji, Bili na zasebnem potovanju samo v tujini, Bili na zasebnem potovanju v Sloveniji in v tujini, (4)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)