1. Dodana vrednost po dejavnostih in BDP (SKD 2008), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo, BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja, ..od tega: C Predelovalne dejavnosti, F Gradbeništvo, ..., Bruto domači proizvod (14)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), Stalne cene, referenčno leto 2010 (mio EUR), Stopnja rasti obsega glede na enako četrtletje predhodnega leta (%), ..., Prispevek k rasti obsega BDP glede na enako četrtletje predhodnega leta (odstotne točke) (6)
  3. VRSTA PODATKA: Originalni podatki, Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja, (2)
  4. ČETRTLETJE: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q1 (101)


 2. Izdatkovna struktura BDP, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: Domača potrošnja, ..Končna potrošnja, ....Končna potrošnja gospodinjstev (nacionalni koncept), ......od tega: končna potrošnja gospodinjstev (domači koncept), ..., Bruto domači proizvod (30)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), Stalne cene, referenčno leto 2010 (mio EUR), Stopnja rasti obsega glede na enako četrtletje predhodnega leta (%), ..., Prispevek k rasti obsega BDP glede na enako četrtletje predhodnega leta (odstotne točke) (6)
  3. VRSTA PODATKA: Originalni podatki, Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja, (2)
  4. ČETRTLETJE: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q1 (101)


 3. Dohodkovna struktura BDP (SKD 2008), tekoče cene, mio EUR, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: Sredstva za zaposlene, ..Sredstva za zaposlene A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo, ..Sredstva za zaposlene BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja, ....od tega: sredstva za zaposlene C Predelovalne dejavnosti, ..., Bruto domači proizvod (40)
  2. VRSTA PODATKA: Originalni podatki, Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja, (2)
  3. ČETRTLETJE: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q1 (101)


 4. Zaposlenost (SKD 2008), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA ZAPOSLENOSTI: Zaposlenost (domači koncept), ..Zaposleni, ..Samozaposleni, Zaposlenost (nacionalni koncept), (4)
  2. DEJAVNOST/SEKTOR: A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo, BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja, ..od tega: C Predelovalne dejavnosti, F Gradbeništvo, ..., ..S.15 NPISG (17)
  3. MERITVE: Osebe (1000), Opravljene delovne ure (1000), (2)
  4. VRSTA PODATKA: Originalni podatki, Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja, (2)
  5. ČETRTLETJE: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q1 (101)