Osnovne šole in učenci, vključeni v redne in prilagojene programe, po organizacijski obliki šole, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŠOLSKO LETO Select at least one value

Št. vrednosti 14 od tega izbranih

Išči

ORGANIZACIJSKA OBLIKA

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 8 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 05. 2020
Kontaktna oseba
Andreja Kozmelj, (01) 2340-826, Andreja.kozmelj@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0952737
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Število šole s podružnicami
Vključen tudi VIZ Smlednik, ker izvaja osnovnošolski program.