1. Dostopnost izbranih dobrin, po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 16-25 let, 26-35 let, 36-45 let, ..., 66 ali več let (7)
  3. LETO: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  4. DOBRINA: Nova oblačila, Dva para čevljev, Druženje ob pijači, na kosilu/večerji vsaj enkrat na mesec, Plačljive prostočasne aktivnosti, ..., Uporaba interneta doma (6)
  5. MERITVE: Da, Ne, iz finančnih razlogov, Ne, iz drugih razlogov, (3)


 2. Dostopnost izbranih dobrin, po izobrazbi in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Nižja ali srednja poklicna, Srednja strokovna, splošna, Višješolska, visokošolska ali več (5)
  3. LETO: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  4. DOBRINA: Nova oblačila, Dva para čevljev, Druženje ob pijači, na kosilu/večerji vsaj enkrat na mesec, Plačljive prostočasne aktivnosti, ..., Uporaba interneta doma (6)
  5. MERITVE: Da, Ne, iz finančnih razlogov, Ne, iz drugih razlogov, (3)


 3. Dostopnost izbranih dobrin, po statusu aktivnosti in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. STATUS AKTIVNOSTI: Status aktivnosti - SKUPAJ, Zaposleni, Samozaposleni, Brezposelni, ..., Drugi neeaktivni (7)
  3. LETO: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  4. DOBRINA: Nova oblačila, Dva para čevljev, Druženje ob pijači, na kosilu/večerji vsaj enkrat na mesec, Plačljive prostočasne aktivnosti, ..., Uporaba interneta doma (6)
  5. MERITVE: Da, Ne, iz finančnih razlogov, Ne, iz drugih razlogov, (3)


 4. Dostopnost izbranih dobrin, glede na dohodek gospodinjstva, po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. DOHODEK GOSPODINJSTVA - KVINTIL: Dohodkovni kvintil - SKUPAJ, 1. kvintil, 2. kvintil, 3. kvintil, ..., 5. kvintil (6)
  3. LETO: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  4. DOBRINA: Nova oblačila, Dva para čevljev, Druženje ob pijači, na kosilu/večerji vsaj enkrat na mesec, Plačljive prostočasne aktivnosti, ..., Uporaba interneta doma (6)
  5. MERITVE: Da, Ne, iz finančnih razlogov, Ne, iz drugih razlogov, (3)


 5. Dostopnost izbranih dobrin, glede na status tveganja revščine, po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. STATUS TVEGANJA REVŠČINE: Status tveganja revščine - SKUPAJ, Pod pragom tveganja revščine, Nad pragom tveganja revščine, (3)
  3. LETO: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  4. DOBRINA: Nova oblačila, Dva para čevljev, Druženje ob pijači, na kosilu/večerji vsaj enkrat na mesec, Plačljive prostočasne aktivnosti, ..., Uporaba interneta doma (6)
  5. MERITVE: Da, Ne, iz finančnih razlogov, Ne, iz drugih razlogov, (3)


 6. Dostopnost izbranih dobrin, glede na status materialne prikrajšanosti, po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. STATUS MATERIALNE PRIKRAJŠANOSTI: Status materialne prikrajšanosti - SKUPAJ, Materialno prikrajšan, Ni materialno prikrajšan, (3)
  3. LETO: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  4. DOBRINA: Nova oblačila, Dva para čevljev, Druženje ob pijači, na kosilu/večerji vsaj enkrat na mesec, Plačljive prostočasne aktivnosti, ..., Uporaba interneta doma (6)
  5. MERITVE: Da, Ne, iz finančnih razlogov, Ne, iz drugih razlogov, (3)