Stopnja tveganja socialne izključenosti, statistične regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

STATISTIČNA REGIJA

Št. vrednosti 13 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 12 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2020
Kontaktna oseba
Stanka Intihar, +386 (0)1 23 40 808, stanka.intihar@gov.si
Enota
% oseb, število oseb
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0867631
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SILC).
STOPNJA TVEGANJA SOCIALNE IZKLJUČENOSTI je odstotek oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine ali so resno materialno prikrajšane ali živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. Osebe se šteje samo enkrat, tudi če so zajete v dveh ali treh podkazalnikih.
Polno ime kazalnika »stopnja tveganja socialne izključenosti« je »stopnja tveganja revščine ali socialne izključenosti«. Ker je prihajalo do zamenjave kazalnika »stopnja tveganja revščine ali socialne izključenosti« s kazalnikom »stopnja tveganja revščine«, od objave podatkov za leto 2013 dalje v vseh objavah uporabljamo krajše ime kazalnika.
Pod pragom tveganja revščine so osebe, ki živijo v gospodinjstvih z ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine. PRAG TVEGANJA REVŠČINE se določi (izračuna) kot 60 % mediane ekvivalentnega (neto) razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev. Za izračun EKVIVALENTNEGA DOHODKA (dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva) se uporablja prilagojeno OECD-jevo ekvivalenčno lestvico. Lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, otrokom, mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 ali več let, pa utež 0,5.
Resno materialno prikrajšane so osebe, katerih življenjski pogoji so močno omejeni zaradi omejenih finančnih virov gospodinjstva in ne zaradi lastne izbire oz. navad. Gre za osebe, ki so materialno prikrajšane za najmanj 4 od 9 elementov materialne prikrajšanosti; ne morejo si privoščiti: 1) plačila najemnine ali hipoteke, rednih stanovanjskih stroškov, obrokov za kredit ali drugih odplačil posojil, 2) primerno ogrevanega stanovanja, 3) poravnave nepričakovanih izdatkov, 4) mesnega ali enakovrednega vegetarijanskega obroka vsaj vsak drugi dan, 5) enotedenskih letnih počitnic za vse člane gospodinjstva, 6) osebnega avtomobila, 7) pralnega stroja, 8) barvnega televizorja, 9) telefona.
Osebe v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo so osebe, stare 0-59 let, ki živijo v gospodinjstvih, katerih odrasli člani (tj. stari 18–59 let) so v referenčnem letu za dohodek (tj. v letu pred izvedbo raziskovanja SILC) delali manj kot 20 % svojega razpoložljivega delovnega časa, izraženega v mesecih (delovna intenzivnost teh gospodinjstev je bila od 0 do 0,2).
Povezene vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni tudi na povezavi.
MERITVE
Število oseb, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.