Nadomestitveno razmerje, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

NADOMESTITVENO RAZMERJE

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 14 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 07. 2019
Kontaktna oseba
Stanka Intihar, +386 (0)1 23 40 808, stanka.intihar@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0867316
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SILC).
NADOMESTITVENO RAZMERJE je razmerje med mediano pokojnin upokojencev, starih od 65 do 74 let, ter mediano dohodka iz zaposlitve ali samozaposlitve delovno aktivnih oseb, starih od 50 do 59 let. Ta kazalnik temelji na osebnem (ne ekvivalentnem) dohodku. Pri izračunu se upošteva samo osebe, ki so bile upokojene ali delovno aktivne vseh 12 mesecev v dohodkovnem referenčnem letu. Razmerje je izračunano za bruto in neto dohodke.
Povezene vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.