1. Prag tveganja revščine, Slovenija, letno

    Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

    1. MERITVE: Prag tveganja revščine -letni, Prag tveganja revščine - mesečni, (2)
    2. TIP GOSPODINJSTVA: Enočlansko gospodinjstvo, Štiričlansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi + 2 otroka, mlajša od 14 let), Dvočlansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi), (3)
    3. DENARNA ENOTA: Evro (EUR), Standard kupne moči (SKM), (2)
    4. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)