1. Prosta delovna mesta, zasedena delovna mesta ter stopnja prostih delovnih mest po področjih dejavnosti od B do S [SKD 2008], originalni podatki, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Število prostih delovnih mest - SKUPAJ, Število zasedenih delovnih mest - SKUPAJ, Stopnja prostih delovnih mest [%] - SKUPAJ, Število prostih delovnih mest - [10+], ..., Stopnja prostih delovnih mest [%] - [10+] (6)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ [B do S], B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO, ..., S DRUGE DEJAVNOSTI (19)
  3. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2020Q1 (49)


 2. Prosta delovna mesta, zasedena delovna mesta ter stopnja prostih delovnih mest po področjih dejavnosti od B do S [SKD 2008], desezonirani podatki, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Število prostih delovnih mest - SKUPAJ, Število zasedenih delovnih mest - SKUPAJ, Stopnja prostih delovnih mest [%] - SKUPAJ, Število prostih delovnih mest - [10+], ..., Stopnja prostih delovnih mest [%] - [10+] (6)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ [B do S], B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO, ..., S DRUGE DEJAVNOSTI (19)
  3. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2020Q1 (49)


 3. Statistika prostih delovnih mest po dejavnostih [SKD 2008], originalni in desezonirani podatki, Slovenija, 2008Q1 - 2014Q4

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA PODATKA: Originalni podatki, Desezonirani podatki, (2)
  2. MERITVE: Število prostih delovnih mest - SKUPAJ, Število zasedenih delovnih mest - SKUPAJ, Stopnja prostih delovnih mest [%] - SKUPAJ, Število prostih delovnih mest - [10+], ..., Stopnja prostih delovnih mest [%] - [10+] (6)
  3. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO (21)
  4. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2014Q4 (28)


 4. Statistika prostih delovnih mest po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, 2008 - 2012

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO (21)
  2. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (5)
  3. MERITVE: Število prostih delovnih mest - SKUPAJ, Število zasedenih delovnih mest - SKUPAJ, Stopnja prostih delovnih mest [%] - SKUPAJ, Število prostih delovnih mest - [10+], ..., Stopnja prostih delovnih mest [%] - [10+] (6)


 5. Statistika prostih delovnih mest po glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 2001 - 2012

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKP STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV: Standardna klasifikacija poklicev - SKUPAJ, 1 Zakonodajalci, visoki uradniki, menedzerji, 2 Strokovnjaki, 3 Tehniki in drugi strokovni sodelavci, ..., Neznano (11)
  2. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2012 (12)
  3. MERITVE: Število prostih delovnih mest - SKUPAJ, Število zasedenih delovnih mest - SKUPAJ, Stopnja prostih delovnih mest [%] - SKUPAJ, Število prostih delovnih mest - [10+], ..., Stopnja prostih delovnih mest [%] - [10+] (6)


 6. Statistika prostih delovnih mest po statističnih regijah, Slovenija, 2001 - 2012

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: 00 SLOVENIJA, 01 Pomurska, 02 Podravska, 03 Koroška, ..., 12 Obalno-kraška (13)
  2. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2012 (12)
  3. MERITVE: Število prostih delovnih mest - SKUPAJ, Število zasedenih delovnih mest - SKUPAJ, Stopnja prostih delovnih mest [%] - SKUPAJ, Število prostih delovnih mest - [10+], ..., Stopnja prostih delovnih mest [%] - [10+] (6)


 7. Statistika prostih delovnih mest po kohezijskih regijah, Slovenija, 2008 - 2012

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: 00 SLOVENIJA, 01 Vzhodna Slovenija, 02 Zahodna Slovenija, (3)
  2. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (5)
  3. MERITVE: Število prostih delovnih mest - SKUPAJ, Število zasedenih delovnih mest - SKUPAJ, Stopnja prostih delovnih mest [%] - SKUPAJ, Število prostih delovnih mest - [10+], ..., Stopnja prostih delovnih mest [%] - [10+] (6)