1. Indeksi stroškov dela po področjih dejavnosti (četrtletje / povprečje leta 2016), Slovenija, četrtletno, začasni podatki

    Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

    1. VRSTA PODATKA: Originalni podatki, Desezonirani podatki, Podatki z izločenimi vplivi koledarja, (3)
    2. ČETRTLETJE: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2020Q1 (81)
    3. VRSTE INDEKSOV STROŠKOV DELA: Indeks stroškov dela - SKUPAJ, Indeks stroškov dela - Plače, Indeks stroškov dela - Drugi stroški dela, Indeks stroškov dela - Skupaj stroški dela brez bonusov, (4)
    4. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., S DRUGE DEJAVNOSTI (20)