1. Zaposlene osebe po višini bruto plače po dejavnosti (SKD 2008) in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (začasni podatki) (10)
  2. STATUS ZAPOSLITVE: Zaposleni - SKUPAJ, Zaposleni pri pravnih osebah, Zaposleni pri fizičnih osebah, (3)
  3. SKD DEJAVNOST: SKD DEJAVNOST - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., U99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (110)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  5. RAZRED BRUTO: Razred bruto - SKUPAJ, 01, 02, 03, ..., 20 (21)


 2. Zaposlene osebe po višini neto plače po dejavnosti (SKD 2008) in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATUS ZAPOSLITVE: Zaposleni - SKUPAJ, Zaposleni pri pravnih osebah, Zaposleni pri fizičnih osebah, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD DEJAVNOST - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., U99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (110)
  3. RAZRED NETO: Razred neto - SKUPAJ, 01, 02, 03, ..., 20 (21)
  4. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (začasni podatki) (10)
  5. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 3. Zaposlene osebe po višini bruto plače, glede na javni in zasebni sektor in po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (začasni podatki) (10)
  2. SEKTOR: Sektor - SKUPAJ, Javni sektor, Javni sektor - sektor država, Javni sektor - javne družbe, Zasebni sektor (5)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. RAZRED BRUTO: Razred bruto - SKUPAJ, 01, 02, 03, ..., 20 (21)


 4. Zaposlene osebe po višini neto plače, glede na javni in zasebni sektor in po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SEKTOR: Sektor - SKUPAJ, Javni sektor, Javni sektor - sektor država, Javni sektor - javne družbe, Zasebni sektor (5)
  2. RAZRED NETO: Razred neto - SKUPAJ, 01, 02, 03, ..., 20 (21)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (začasni podatki) (10)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 5. Zaposlene osebe po višini bruto plače, po statističnih regijah delovnega mesta in po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. RAZRED BRUTO: Razred bruto - SKUPAJ, 01, 02, 03, ..., 20 (21)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (začasni podatki) (10)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 6. Zaposlene osebe po višini neto plače, po statističnih regijah delovnega mesta in po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (začasni podatki) (10)
  2. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. RAZRED NETO: Razred neto - SKUPAJ, 01, 02, 03, ..., 20 (21)


 7. Zaposlene osebe po višini bruto plače, po statističnih regijah prebivališča in po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. RAZRED BRUTO: Razred bruto - SKUPAJ, 01, 02, 03, ..., 20 (21)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (začasni podatki) (10)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 8. Zaposlene osebe po višini neto plače, po statističnih regijah prebivališča in po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. RAZRED NETO: Razred neto - SKUPAJ, 01, 02, 03, ..., 20 (21)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (začasni podatki) (10)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)