Povprečne mesečne plače oseb, zaposlenih po kolektivnih in individualnih pogodbah pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Št. vrednosti 1.628 od tega izbranih

Išči

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 39 od tega izbranih

Išči

VRSTA POGODBE Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 4 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Alenka Vrh, +386 [0]1 2415 324, alenka.vrh@gov.si,
Simon Perše, +386 [0]1 2340 528, simon.perse@gov.si,
Miran Žavbi, +386 [0]1 2340 810, miran.zavbi@gov.si
Enota
Število, EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0701060
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Izplačana bruto plača vsebuje redna, izredna in zaostala izplačila.

Zaradi epidemije koronavirusa se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov, vendar so zaradi prej navedenih razlogov podatki, objavljeni v tej objavi, nekoliko nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno.
Pri nekaterih podatkovnih serijah se lahko zaradi višje stopnje neodgovora pojavita znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena).
Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila