1. Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti (SKD 2008), doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., U99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (110)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, Neznano (5)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 2. Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - Skupaj, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, Neznano (5)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. SEKTOR: 1 Javni in zasebni sektor - SKUPAJ, 11 Javni sektor - SKUPAJ, 111 Javni sektor - sektor država, 112 Javni sektor - javne družbe, 12 Zasebni sektor - SKUPAJ (5)


 3. Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah delovnega mesta, statusu zaposlitve, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. STATUS ZAPOSLITVE: 1 Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ, 11 Zaposlene osebe - SKUPAJ, 111 Zaposlene osebe pri pravnih osebah, 112 Zaposlene osebe pri fizičnih osebah, ..., 123 Samozaposlene osebe - kmetje (7)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, Neznano (5)
  5. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 4. Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah prebivališča, statusu zaposlitve, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. STATUS ZAPOSLITVE: 1 Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ, 11 Zaposlene osebe - SKUPAJ, 111 Zaposlene osebe pri pravnih osebah, 112 Zaposlene osebe pri fizičnih osebah, ..., 123 Samozaposlene osebe - kmetje (7)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, Neznano (5)
  5. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 5. Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, Neznano (5)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 6. Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, Neznano (5)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)